Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2010 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Wspieranie programów edukacyjnych i promujących zdrowie.

 

Zadanie publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2011 roku:
1. Inne działania profilaktyczne i promujące zdrowie pn. "Wszechstronna aktywizacja społeczności lokalnej w podeszłym wieku, szczególnie ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych, do pogłębiania wiedzy na tematy zdrowia, wypromowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych."

 

Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2012 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Wspieranie programów edukacyjnych i promujących zdrowie.

 

Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2013 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

 

Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2014 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i treningi pamięci.

 

 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013
- wymagany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader w wersji 6.0 lub wyższej

 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014
- wymagany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader w wersji 6.0 lub wyższej