Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2010 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Wspieranie programów edukacyjnych i promujących zdrowie.

 

Zadanie publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2011 roku:
1. Inne działania profilaktyczne i promujące zdrowie pn. "Wszechstronna aktywizacja społeczności lokalnej w podeszłym wieku, szczególnie ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych, do pogłębiania wiedzy na tematy zdrowia, wypromowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych."

 

Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2012 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Wspieranie programów edukacyjnych i promujących zdrowie.

 


Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2013 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

 

Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2014 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60. roku życia poprzez gimnastykę, działania rehabilitacyjne i treningi pamięci.

 


Zadania publiczne zlecone i zrealizowane z dotacji Miasta Poznania w 2015 roku:
1. Zapewnienie domowej opieki osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

 


Zadania publiczne zlecone w 2016 roku:
1. Opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych. Zadanie zrealizowano.

 


Zadania publiczne zlecone w 2017 roku:
1. Opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych. Zadanie zrealizowano.

 


Zadania publiczne zlecone w 2018 roku:
1.  Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Zadanie zrealizowano.
2.  Wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi. Zadanie zrealizowano.

 


Zadania publiczne zlecone w 2019 roku:
1.  Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.
2.  Wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi.

 

 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015
Bilans za rok 2015
Rachunek zysków i strat za rok 2015

  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016
Bilans za rok 2016
Rachunek zysków i strat za rok 2016

  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017
Bilans za rok 2017
Rachunek zysków i strat za rok 2017


wymagany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader w wersji 6.0 lub wyższej