Dokumenty zamieszczone są jako dokumenty Microsoft Word. Do ich otwarcia niezbędne jest posiadanie oprogramowania Microsoft Office 97 lub nowsze, bądź OpenOffice 3 lub nowsze.