Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej powstało w 2002 roku z inicjatywy grona pracowników Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę paliatywną i hospicyjną nad chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby głównie nowotworowe w końcowym okresie życia. Opieka paliatywna otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych i ich udręczoną rodzinę.

Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin i obejmuje między innymi:

 

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest głównie poprzez:

 

Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej
Nr rachunku 80 1240 1747 1111 0010 2119 1399
ul. Świt 47/49
60-375 Poznań
tel. 691 911 396
KRS: 0000106479, REGON: 634357079
email: wsparcie@wsparcie.com.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia


Cofta Szczepan

Klimek Danuta

Leppert Wojciech

Muth Teresa

Nowak Irena

Radke Maria

Przybył Jolanta

Nawrocka Anna

Grottel Tomasz

Ruszczak Anna

Woźniak Bożena