Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej jest organizacją pożytku publicznego od 14.11.2005 roku, nr KRS 0000106479.

UWAGA ZMIANY!
Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego za rok 2007, właściwy urząd skarbowy podatnika przekazuje, w terminie do 31 lipca 2008, 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wskazanej w PIT rocznym przez podatnika. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.
Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 - 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie!

Wniosek można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania,
wystarczy w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Z góry też bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają nas w ciągu całego roku.

Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej
ul. Świt 47/49, 60-375 Poznań
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000106479

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy!