Najważniejszym celem działania Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin, które należy realizować poprzez:

  1. Wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad pacjentami z nieuleczalnymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi chorobami zwłaszcza nowotworowymi, sprawowanej zazwyczaj u kresu życia. Na tę opiekę składa się uśmierzanie bólu i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego w okresie osierocenia.
    
  2. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój domowej opieki paliatywnej sprawowanej przez wielodyscyplinarny zespół (lekarzy, pielęgniarek, kapelana, psychologa, pracownika socjalnego, wolontariuszy ) jako pomocy najlepiej przyjmowanej przez chorych i ich rodziny. Opieka domowa uważana jest za optymalne rozwiązanie trudnej sytuacji umierających i ich rodzin.
    
  3. Prowadzenie wszechstronnej edukacji rodziny chorego i zaangażowanie jej w proces opiekowania się chorym.
    
  4. Ścisła współpraca z ośrodkami opieki paliatywnej i hospicyjnej mieszczącymi się na terenie miasta Poznania, a w szczególności:
   • z Poznańską Kliniką Opieki Paliatywnej Hospicjum - Palium
   • z Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych z chorobą nienowotworową
   • z Hospicjum Domowym przy NZOZ Medyk
   • z Hospicjum Św. Jana Kantego.
     
  5. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami powołanymi do wdrażania i wytyczania kierunków rozwoju opieki paliatywnej/hospicyjnej.

  6. Pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych do realizacji hospicyjnej opieki domowej sprawowanej przez Wolontariuszy Stowarzyszenia.

  7. Nabór wolontariuszy.

  8. Szkolenia wolontariuszy i pracowników medycznych.

  9. Przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym i środowiskowym, szczególnie wpływającym na powstawanie chorób nowotworowych, w tym uzależnieniu od nikotyny oraz alkoholu.

  10. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.

  11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i Wolontariuszy poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

  12. Propagowanie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej.

  13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.